Oud Post T Rotterdam CS
Dit is een verhaal over (oud) Post T NX te Rotterdam CS.
Vanuit de bedieningspost werd het treindienst- en rangeerproces bediend van 1958 tot 20 Mei 1980.
De personeelsleden worden om privacy redenen met voornaam voluit en achternaam met initialen genoemd.
De foto's zijn door mijzelf gemaakt , tenzij anders aangegeven.
Hier volgt de eerste foto uit 1959 :
Personeel :
Piet L.-Jan v D.-telefonist ?
Aan tableau :
Jan R.-Henk M.
De functies in die tijd waren :
Treindienstleider
Ass.Treindienstleider
Telefonist
Hoofd Seinhuiswachter
Voordat het huidige Centraal Station bestond was er sinds 1847 het station Rotterdam Delftsche Poort .
Links een foto van de voorzijde uit 1920  en rechts een foto van de achterzijde  uit 1950. (De 2 foto's geleend van www.stationsweb.nl )
En het huidige Centraal Station
Nu naar het       tableau
Op 16 November 1958 kwam een belangrijk deel van de NX Rotterdam in dienst , te weten : het automatisch blokstelsel vanaf de Koningshavenbrug via Rotterdam Blaak naar Rotterdam CS en verder het traject Hillegersberg aansluiting-Westelijke Splitsing-Delfshavensche Schie-Rotterdam Rechter Maasoever-Rotterdam Spaanse Polder.

Op 10 en 24 Mei 1959 kwamen  de sporen naar/van Delft in dienst en op 13 en 27 September 1959 de sporen naar/van Vlaardingen .

Op 11 December 1961 werd de dubbel enkel spoor beveiliging tussen Delfshavensche Schie en Hillegersberg aansluiting in dienst.

In 1959 werd ook de treinnummer-indicator boven het NX bedieningstableau in gebruik gesteld.

En in 1963 werd het bedieningstableau van de Cvl naar Hoek van Holland op de NX post erbij  geplaatst.

Zo dit was een gortdroge opsomming , maar misschien toch wel nuttig om dit te noteren voor naslag.
Staande : Jan S.
Zittend van voren naar achteren : Henk G.-Frans v. U.-Marijke v.d.L.

In het recreatie-gedeelte erachter Gerard d B.
Boterhammetjes opeten , krantje lezen ,effe suffe, reglementen bestuderen deed je in de recreatieruimte aan de perronkant.
1=sporen van/naar Rtzg
2=locatie post T perron 4
3=Wspl via sporen e,f,g
4=sporen van/naar Rtng
5=sporen a,b,c,d
   van/naar Sdm      
6= Dhs brug

7=Praatpalen en
   rechts de mcn lijnen

Rangeersporen :
LT=Lange tuin
OT=Oude tuin
NT=Nieuwe tuin
ST=Speeltuin

8=Treinnummer-indicator
De Verkeersleider en de Medewerker Verkeersleiding hadden inmiddels met hun grote "planken" ook hun intrede gedaan.
Op die planken liggen de tijd-weg diagrammen waarop o.a. de dienstregeling , de materieel-samenstelling , de machinist en de conducteur zijn ingetekend .
Personeel:
vooraan aan de planken : Duurt K.-Jaap d. G.
aan tableau : Jan Sch.
De omroepster bediende ook de cta bakken , zie de kaarten in de bakjes
Personeel :
achter de planken Stef H.-Simon C.
ervoor : Henk G. -Frans v. U.
Onder de klok van 8.54 uur zie je
het bedieningstableau van de Cvl Hoekse Lijn ; werd bediend door één trdl
En we deden
vroege diensten en
late diensten en
ook vaak nachtdiensten !
En altijd was het druk !
Maar als de "schudtrein " ( trein 4065 , door over spoor 15 om 23.30 uur)op tijd was, dan had je 's nachts een half uurtje rust om een boompje te klaverjassen ....
In die tijd kwam al het personeel binnen op post T met ervaring in het buitengebeuren , m.a.w. men had in het grind gelopen ..
Bij wisselstoring ging vaak één van de eigen mensen naar buiten om de wissels te krukken !
Langzamerhand veranderde dit en kwamen er mensen binnen zonder die ervaring.
Toch wel een gemis !
Het proces van de treindienst en de daarbij behorende rangeerdienst was zo complex dat dit een heel grote inzet van het personeel vergde.
Een arbeidsbelasting onderzoek bracht dit met harde cijfers ook aan het licht !

Zelfs bepaalde gedeelten van de beveiliging gingen kuren vertonen : de synchrostep-storingen ontstonden.
In de omgeving van de Dhs naar Sdm "dansten" het licht van de beginknoppen , wissel-contrôle lampjes aan en uit ; gelukkig gaf dat buiten voor de machinist op de trein geen wisselende seinbeelden , maar voor de bediening was dit een crime !
Enkele geintereseerde post T mensen bezochten de posten in Keulen en Duisburg en al gauw was er de voorkeur voor bediening via computers.

Ook een directie -afvaardiging ging op onderzoek uit en kwam tot dezelfde conclusie.
Keulen bij nacht
NX
(Van E   trance naar E   it ,Beginknop naar Eindknop)
N
X
Het rapport over het arbeidsbelasting onderzoek en de aanbeveling een nieuw seinhuis te bouwen werd door de directie van NS gunstig ontvangen !
Vervolgens startte een coöperatieve studie in een groep met personeel, rayonleiding , Ep 4, Is 4, Is 7, Is 6 naar de bouw van het nieuwe seinpaleis en de daar te installeren nieuwe beveiliging.
Met de bouw van het nieuwe seinpaleis werd in Mei 1977 begonnen.
En toen ging bij mij thuis op 31 December 1978 om 0700 uur de telefoon :
Goedemorgen , het sneeuwt en niet zo zuinig ook !
Alles zit vast en er kan geen trein meer rijden .
Ik kom stamelde ik ; doe maar kalm aan want er komt ook bijna niemand in de vroege dienst opzetten , het openbare stadsvervoer ligt ook plat !
Na enkele uren wist ik en vele anderen toch het station te bereiken , maar helaas de sneeuwlaag bleef in rap tempo aangroeien...
Wat te doen : Met een collega groepschef met branders en bezems naar buiten in een poging om wissels gangbaar te krijgen en na heel veel moeite en afzien lukte dat een beetje ...
De treinenloop kwam weer enigszins op gang dankzij de inzet van een grote groep spoormensen.
Maar in het hele land had men te kampen met dezelfde problemen : kou , ijs op wissels , geen personeel enz.
Om een lang en besneeuwd verhaal kort te maken :
Niet iedereen was op die oudejaarsavond van 1978 om 2400 uur bij zijn/haar beminden  thuis ..
Op 10 Mei 1978 werd de Khbr geramd door een vrachtschip.
De schade was enorm  : een zwaar contra-gewicht was o.a. naar beneden gestort en veel onderdelen waren vernield.
Het herstel heeft vele vele weken geduurd en ook dit gaf weer veel wijzigingen in de treinenloop.
Zie op de foto het neergestortte contragewicht in de linkertoren.
In 1979 begon de instructie reeds voor de toetsenbord bediening van het nieuwe seinhuis aan de Molenwaterweg.

Het was opvallend dat men zich het systeem snel kon eigen maken.
De aankomende en vertrekkende treinen zijn ingetekend op een oprolbare grafische sporenstaat.
En dan is het 20 Mei 1980 :
Rayonchef Kor van der Veen haalt op die morgen om 10.00 uur een speciale  schakelaar over en de nieuwe beveiliging gaat van start om 10.02 uur !
De bediening vindt plaats m.b.v. een toetsenbord , een computer zend die opdrachten naar relais en de relais sturen de commando's door naar seinen  , wissels enz
Het resultaat van alle handelingen is zichtbaar op het nieuwe kijktableau.
Buiten zijn de seinen en wissels hetzelfde gebleven.
Links een uitsnede van het nieuwe kijktableau en hieronder sein 178.
Spanning op de gezichten van alle aanwezigen die ochtend.
Werkt alles goed ???
Jahoor , alles onder contrôle.
Personeel van links naar rechts :
Ctp Jaap F.- cra Gerrit D.-Rc K.v.d.Veen-Is ing Gerrit-zittend Cécile W.
Tenslotte de afgedankte post op het vierde perron
waar we met veel collega's vele jaren goed gewerkt hebben !
Merci en bedankt voor Uw interesse om dit verhaal van de oude NX post tot het einde toe te lezen;
Zie ook blz 2 !!
De Stadspoort Delftsche Poort( 1936)
Naar blz 2
Naar blz 2