De Koningshavenbrug
ook genoemd de Hef
De Machinekamer van de Khbr
Copyright      2006 Joop ter Haar
Naar blz 2 Koningshavenbrug
Een van de meest markante punten in het Rotterdamse stadsbeeld is toch nog steeds de Koningshavenbrug of zoals de brug ook genoemd wordt : de Hef ,
In spoorweg-jargon wordt de afkorting " Khbr " gebruikt.
Deze brug werd in 1927 in gebruik genomen en in 1993 weer buiten bedrijf gesteld , de treinen maakten daarna gebruik van de spoortunnel.

In 1927 was de brug een knap staaltje van Nederlandse techniek (ir. P.Joosting ) .
Enkele gegevens : de torens zijn 70 m. hoog en bevinden zich nog eens 9.25 m boven NAP ; het beweegbare middenstuk is 55m lang.
De huidige status is : Rijksmonument.

In de loop van de geschiedenis gebeurden er nog een paar opmerkelijke zaken :
-op 14-1-1933 dook dhr Lou Vlasboom vanaf de brug het water in;
-in mei 1940 werd de brug beschadigd door het bombardement op Rotterdam;
-op 10 mei 1978 werd de brug door een vrachtschip aangevaren waarbij grote schade ontstond en o.a. de contragewicht-ballastblokken naar beneden vielen ; het herstel duurde maandenlang .....
-de laatste rit met een trein  over de brug vond plaats op 24 september 1993.

De foto's zijn door mijzelf gemaakt , tenzij anders vermeld.
In de bedieningsruimte is de brugwachter gehuisvest .
In de loop van de fotoreeks ziet men globaal de bedieningshandelingen zoals die moesten plaatsvinden.

Maar eerst vond het overleg plaats met de brugwachter van de wegbrug en met de treindienstleider te Rotterdam over de geplande en gegarandeerde brugopening.

Treinen op tijd : de toegang gevende seinen op rood ; de sirene laten loeien voor waarschuwing van onderhoudspersoneel ;
start de bediening.
Hier ziet men in het midden : het bedieningspaneel met opzij aan 2 kanten de hendels en linksboven de noodzakelijke meters.
Concentratie op de meters ...
In de machinekamer worden de kabels van de contra-gewichten opgerold op reusachtige trommels.
Zie achterin de ruimte.
Hiernaast en hieronder enkele detailopnames
De kabels worden opgerold
Als de brug in de gewenste stand is gebracht krijgt de loods of sleepboot de scheepvaartseinen te zien en kan de doorvaart beginnen...
De sleepboot en het vrachtschip passeren..
Bladzijde 1